Mánaðarskipt færslusafn fyrir: júlí 2014

Ályktun stjórnar Félags stjórnsýslufræðinga vegna flutnings Fiskistofu til Akureyrar

Stjórn Félags stjórnsýslufræðinga hefur sent frá eftirfarandi ályktun vegna fyrirhugaðra flutninga Fiskistofu:

Félag stjórnsýslufræðinga telur að vinnubrögð stjórnvalda vegna fyrirhugaðra flutninga Fiskistofu frá Hafnarfirði til Akureyrar séu ekki í anda vandaðrar stjórnsýslu. Félagið telur að skort hafi ítarlegan rökstuðning fyrir ákvörðuninni og að ekki hafi farið fram faglegt mat á áhrifum flutninganna. Afar brýnt er að kostnaðar- og ábatagreining liggi fyrir áður en ráðist er í jafnviðamikla aðgerð og mikilvægt er að hafa samráð við helstu hagsmunaaðila, þ.á.m. starfsmenn. Koma þarf í veg fyrir að sú fagþekking og reynsla sem byggst hefur upp í áratugi glatist og hafi þannig neikvæð áhrif á gæði og tilgang starfseminnar. Þó svo að endanleg ákvörðun um flutning sé pólitísk þá ber ráðherra sem æðsti embættismaður síns málaflokks að fara eftir rannsóknarreglu, byggja ákvarðanir sínar á málefnalegum forsendum og hagsmunum heildarinnar. Félagið hvetur stjórnvöld til að viðhafa fagleg vinnubrögð í allri sinni ákvarðanatöku.