Mánaðarskipt færslusafn fyrir: mars 2014

Umsögn til utanríkismálanefndar Alþingis

StjornsyslaLogo2

Utanríkismálanefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögnum um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra, sem fjallar um að slíta aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið.

Félag stjórnsýslufræðinga skrifaði að þessu tilefni umsögn um til Alþingis. Umsögn félagssins er eftirfarandi:

Efni: 340. mál, þingsályktunartillaga 143: Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

Félag stjórnsýslufræðinga tekur ekki afstöðu til þess hvort að hagsmunum Íslands sé betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins.

Frá því að Ísland sótti um aðild að Evrópusambandinu hefur mikið starf verið unnið innan stjórnsýslunnar í tengslum við umsóknarferlið. Áður en samningaviðræðurnar hófust var unnið að því að bera saman regluverk Evrópusambandsins við íslenska löggjöf og greina hvað bar á milli. Í kjölfarið hófust hinar eiginlegu samningaviðræður sem voru langt á veg komnar þegar hlé var gert á viðræðunum.

Árið 2012 hélt Félag stjórnsýslufræðinga málþing, þar sem varpað var ljósi á áhrif Evrópusamstarfsins á íslenska stjórnsýslu í fortíð og nútíð. Á málþinginu var leitað svara við því hvernig EES-samningurinn og umsóknarferli Íslands að Evrópusambandinu hefur leitt til breytinga á áherslum og verkefnum íslenskrar stjórnsýslu.

Niðurstaða málþings félagsins var að Evrópusamruninn hafi haft afgerandi áhrif á þróun íslenskrar stjórnsýslu og íslenskra stofnananna á þeim tveimur áratugum sem liðnir eru frá að Ísland gerðist þátttakandi að evrópska efnahagssvæðinu með aðild sinni að EES-samningnum. Á málþinginu kom fram að umsóknarferlið sjálft og þátttaka stofnanna í margskonar verkefnum því tengdu myndi efla getu þeirra til að fást við fjölbreytileg verkefni í framtíðinni.

Félag stjórnsýslufræðinga telur að það mikla starf sem unnið hefur verið innan stjórnsýslunnar í tengslum við aðildarviðræðurnar muni fara í súginn verði aðildarviðræðum Íslands og Evrópusambandsins slitið á þessum tímapunkti. Það er mat stjórnarinnar að þátttaka íslenskra stofnanna í verkefnum tengdum aðildarviðræðunum muni efla þær og auka getu þeirra til að fást við krefjandi verkefni sem tengjast aðild Íslands að evrópska efnahagssvæðinu.

Virðingarfyllst,

F.h. Félags stjórnsýslufræðinga

______________________

Rósa G. Bergþórsdóttir

Formaður Félags stjórnsýslufræðinga

 

 

Samstarfssamningur endurnýjaður

eb01

25. febrúar sl. var endurnýjað samkomulag Félags stjórnsýslusfræðinga og Endurmenntuar HÍ en fyrst var skrifað undir samkomulagið í ársbyrjun 2012.  Með samningnum er stutt við markmið með starfssemi félagsins um að stuðla að faglegri og skilvirkri stjórnsýslu og fræðslu og endurmenntun fyrir félagsmenn.

Í samningnum felst meðal annars að Endurmenntun býður Félagi stjórnsýslufræðinga að framkvæma fræðslukönnun, félaginu að kostnaðarlausu. Markmið könnunarinnar er að auðvelda félaginu og Endurmentun að koma enn betur til móts við þarfir félagsmanna með öflugum fagfundum og námskeiðum Endurmenntunar. Könnunin var framkvæmd árin 2012 og 2013 og stefnt er að því að framkvæma hana þriðja sinni í vor.

Sérstök athygli er vakin á afslættarkjörum til félagsmanna á völdum námskeiðum en þau námskeið sem félagsmönnum býðst að sækja vorið 2014 og eru enn opin til skráningar eru:

Stjórnun og leiðtogahæfni – í anda þjónandi forystu – skráningarfrestur er 27. febrúar

o nánari upplýsingar hér

Hugþjálfun – leið til árangurs – skráningarfrestur er til 10. mars

o nánari upplýsingar hér

Gerð viðskiptaáætlana – skráningarfrestur er til 3. apríl

o nánari upplýsingar hér

París – líf og lystisemdir – skráningarfrestur er til 30. apríl

o nánari upplýsingar hér